FMS ocena funkcjonalna

 FMS jest testem badający funkcjonalność pacjenta. Stworzony i nazwany (FMS ang. Functional Movement System) został przez amerykańskiego fizjoterapeutę Graya Cooka. Jest to filtr do wychwytywania informacji o globalnym wzorcu ruchowym. Dzięki informacjom jakie dostarcza terapeucie, daje szerokie możliwości określania źródła problemu oraz sposoby ich kompensacji. Poza tym jest odpowiednim testem określającym poziom ryzyka kontuzji nie tylko u sportowców, ale także u osób aktywnych. Ciało zawsze poświęci jakość ruchu dla jego ilości. Wzorce ruchowe zawsze podążają drogą o najmniejszym oporze, prowadząc jednak do mikrourazów, dlatego podstawą diagnostyki i rokowań w poradnictwie ortopedycznym jest prawidłowe monitorowanie motoryki, którą umożliwia FMS.

 

Test składa się z kilku zadań ruchowych, które pozwalają ocenić u badanego:

 • ruchomość stawów;
 • koordynację mięśniowo-nerwową;
 • stabilność lokalną i globalną;
 •  jakość wykonania prawidłowych wzorców ruchowych;
 • słabe ogniwa łańcucha kinematycznego.

FMS skład się z 7 testów

 1.  Pełny przysiad.
 2.  Przeniesienie nogi nad poprzeczką.
 3. Przysiad w wykroku.
 4. Ocena ruchomości obręczy barkowej.
 5. Aktywne uniesienie wyprostowanej nogi.
 6. Wyprost kończyn górnych z leżenia przodem (tzw. pompka).
 7. Test stabilności rotacyjnej tułowia.

Wszystkie zadania ruchowe podlegają ocenie w skali 0 do 3 gdzie:

 • 3 – to prawidłowe wykonanie wzorca ruchowego.
 • 2 – wykonanie wzorca ruchowego z elementem kompensacji.
 • 1 – niezdolny do wykonania wzorca ruchowego.
 • 0 – ból podczas ruchu.

 

Jeśli uzyskasz wynik FMS poniżej ≤ 14 punktów wtedy prawdopodobieństwo odniesienia kontuzji wykluczającej z treningu wzrasta z 15% (prawdopodobieństwo przed testem) do ponad 50% . Wyniki najnowszych badań dowodzą,  iż dzięki FMS skutecznie można zaplanować trening i poprawić motorykę każdego człowieka, zmniejszając tym samym ryzyko występowania kontuzji.
Jako narzędzie diagnostyczne znajduje zastosowanie u każdej osoby poddawanej leczeniu, terapii, treningom i innym formom edukacji motorycznej. Dzięki takiemu narzędziu w łatwy sposób możemy wprowadzić do treningu ćwiczenia, które będą odbudowywały zaburzone

e. System punktowej oceny, w metodzie FMS liczbowo podkreśla deficyt motoryczny, na podstawie której łatwo już zaplanować, prognozować, czy udzielać poradnictwa, zarówno medycznego, jak i treningowego.
Na podstawie uzyskanego wyniku dobieramy zindywidualizowany Trening Funkcjonalny , który zapewni :

 • poprawę wzorców ruchowych;
 • zmniejszy ryzyko przeciążeń;
 • zmniejszy ryzyko kontuzji.

 

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image