IRP – Miokimentyczna odbudowa wzorców postawy

Jest to metoda rehabilitacji oparta o założenia IRP- Instytutu Rehabilitacji Postawy. Głównymi celami PRI są: opis postawy i jej adaptacji do wymagań życia codziennego, opis asymetrycznych wzorców ruchowych, wpływ wielostawowych łańcuchów mięśniowych na ciało ludzkie. Postawa jest odzwierciedleniem powiązań pozycji pomiędzy wieloma systemami organizmu.  Są one tworzone i regulowane poprzez ograniczające wzorce funkcjonalne. Wzorce te, symetrycznie w prawej i lewej części ciała, związane z oddychaniem, trójpłaszczyznowym ruchem i pozycją końcową kreują możliwości i restrykcje. Ograniczające wzorce funkcjonalne odnoszą się do ruchu, który jest zablokowany w zakresie, płaszczyźnie i kierunku w wyniku nieprawidłowej pozycji spoczynkowej mięśni, stawów i śródpiersia.

Proces usprawniania ukierunkowany jest na odbudowę miedniczno – udowej pozycji oraz rekrutację odpowiednich mięśni rotujących, tak aby zniwelować synergizmy wywołujące patomechaniczne asymetrie powyższego kompleksu. Terapia zakłada wstępną repozycję, torowanie i ćwiczenia wzmacniające rotatory zewnętrzne i wewnętrzne kości udowej, miednicy i tułowia. Zastosowanie szczegółowych technik inhibicyjnych umożliwi przywrócenie poprawnej funkcji i pozycji spoczynkowej nadaktywnych mięśni.

Metoda IRP umożliwia rozpoznać zintegrowane wzorce ludzkiej postawy, używania kończyn, funkcji oddechowej, zaburzenia równowagi, orientacji żuchwy i dynamiki stopy; i zrównoważyć te wzorce w maksymalnym stopniu poprzez specyficzny program ćwiczeń, który integruje funkcjonalne, poprawne procesy oddychania lewej strony ciała poprzez inhibicję prawej lub jej współdziałanie.

W momencie, kiedy te normalne „zaburzenia” nie są regulowane przez naprzemienny ruch w czasie chodu, oddychania i skrętów ciała, wyłania się silny wzorzec powodując osłabienia, niestabilności i syndromy bólowe systemu mięśniowo–szkieletowego.

Terapia znajduje zastosowanie w każdym zespole bólowym każdego odcinka naszego ciała, a przede wszystkim w wadach postawy.

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image