Kinesiotaping

Kinesiotaping – terapia 24 godziny jest metodą terapeutyczną zgodną z zasadami kinesiologii, której celem jest wykorzystanie naturalnych procesów samoleczenia organizmu. Główną zaletą tej metody jest możliwość oddziaływania na pacjenta nie tylko w czasie wizyty, ale i po jej zakończeniu. Istotą metody są specjalne taśmy Kinesio Tex, których grubość, ciężar właściwy i rozciągliwość w zakresie 130-140% są zbliżone do parametrów skóry. Przed naklejeniem tej taśmy należy zbadać patologie w obrębie układu szkieletowo – mięśniowego i wybrać odpowiednią technikę oraz kształt dostosowany do aktualnego zaburzenia.

Metoda ta spełnia Cztery podstawowe funkcje fizjologiczne:

  • redukuje ból
  • koryguje działanie mięśni – wspomaga ich prace, zmniejsza napięcie mięśniowe
  • zmniejsza nadmiar płynu limfatycznego powodującego obrzęki limfatyczne
  • koryguje pozycje stawu – zwiększa zakres ruchu, pomaga w uzyskaniu prawidłowej postawy i symetrii ciała

Gama zastosowania tej metody jest bardzo szeroka: urazy więzadłowe, redukowanie wysięków, korygowanie postawy ciała, objawy przeciążeń (bóle kręgosłupa, łokieć tenisisty, łokieć golfisty, bolesny bark, zmiany zwyrodnieniowe, deficyty neurologiczne). Poprzez funkcje, które pełni znajduje, dzięki temu bardzo szerokie zastosowanie nie tylko w rehabilitacji, ale także i w sporcie wspomagając pracę mięśni.

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image