Mckenzie

Metoda McKeziego to system diagnostyki i leczenia w sposób mechaniczny zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn, oparty na znajomości wzorców bólowych i analizie zachowania się objawów, zarówno w wywiadzie jak i w badaniu przedmiotowym. Do nadrzędnych celów metody należą: prewencja nawrotów oraz edukacja pacjenta. Robin McKenzie tłumaczył hipotetycznie, że zjawisko wycofywania i pojawiania się objawów związane jest z właściwym bądź niewłaściwym przemieszczaniem się jądra miażdżystego. Jego przemieszczanie się może być wywołane poprzez określone ruchy powtarzalne lub pozycje statyczne, gdy zachowana jest ciągłość zewnętrznej ściany pierścienia włóknistego. Najnowsze badania przeprowadzone w USA potwierdziły w pełni dużą wartość diagnostyczną metody McKenziego. Należy podkreślić, że krążek międzykręgowy jest wg dzisiejszej wiedzy głównym generatorem bólu i umiejętne rozpoznanie kliniczne z precyzyjnym określeniem typu uszkodzenia jest podstawą skutecznej terapii przyczynowej. Istotą metody jest to, że oferuje ona pacjentom system samodzielnego radzenia sobie z problemem. Ćwiczenia używane są do zwalczania bólu. Ta metoda różni się od innych tym, że unika stwarzania zależności pacjenta od terapeuty, wykorzystuje minimum interwencji terapeuty w kombinacji z ćwiczeniami. Powtarzalne, odpowiednio ukierunkowane ruchy są wykorzystywane do diagnozy i terapii. Nadrzędnym jednak celem metody jest ograniczenie liczby nawrotów realizowane poprzez szczegółową edukację pacjenta oraz poprzez wyzwolenie w pacjencie akceptacji przejęcia odpowiedzialności za leczenie na niego samego.

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image