OMI Cyriax

Przez zaproponowany w metodzie wywiad i badanie funkcjonalne, które jest podstawą wszystkich dotychczas powstałych metod, uzyskujemy kompletną informacje na temat badanego pacjenta. Dzięki dokładnemu i sprawnemu badaniu jesteśmy wstanie określić jaka struktura uległa zaburzeniu stosując odpowiednie techniki dostosowane do występujących zaburzeń. min. masaż poprzeczny, trakcja, mobilizacja, manipulacja. Główną zasadą Medycyny Ortopedycznej wg Cyriax’a jest zalecanie w ostrej fazie leczenia dozowanego ruchu: aktywnego / pasywnego lub stosowanie charakterystycznej formy masażu (” deep transverse friction “). Jako najważniejszy efekt głębokiego masażu poprzecznego uważa się wywołanie specyficznego ruchu w uszkodzonej tkance (łącznej), przez co zapobiegniemy wewnętrznym i/lub zewnętrznym sklejeniom lub usuwamy sklejenia już istniejące.

Zastosowanie:

  • zapalenia ścięgien, kaletek
  • zmiany zwyrodnieniowe, wolne ciałka stawowe
  • zapalenia stawu (reumatyczne, mechaniczne)
  • dolegliwości bólowe kręgosłupa
  • niestabilności, stenoza kręgosłupa
Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image