PNF

To neurofizjologiczny system oddziaływania terapeutycznego oparty na najnowszych osiągnięciach nauk medycznych, którego istotą jest proprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie (ułatwianie ) ruchu. Teoretyczne podstawy koncepcji oparto na prawidłowościach fizjologii rozwoju ruchowego człowieka z uwzględnieniem poszczególnych faz kontroli motorycznej, nierozerwalnie związanych z osiąganiem nowych pozycji i możliwości poruszania się w nich.

Proces uczenia ruchu, rozumiany w PNF jako odtwarzanie utraconej funkcji, wspomagany jest w terapii zarówno wcześniejszymi doświadczeniami, pochodzącymi ze schematów rozwoju ruchowego jak i wielozmysłowym bodźcowaniem, polegającym na czasowym i przestrzennym sumowaniu pobudzeń różnego rodzaju ( bodźce dotykowe, wzrokowe, słuchowe, równoważne, proprioceptywne ), które oddziaływują na pacjenta ze środowiska zewnętrznego. Ruchy stosowane w tej metodzie są zgodne z naturalną pracą mięśni, są płynne i zachodzą jednocześnie w trzech płaszczyznach, co pozwala na pełną aktywność mięśniową aktywowanego odcinka ciała. Według filozofii PNF, proponowana pacjentowi terapia ma być bezbolesna i funkcjonalna, to znaczy zgodna z potrzebami ruchowymi pacjenta, wykorzystując silne odcinki ciała i umiejętności chorego do ułatwiania reedukacji utraconych funkcji.

Ze względu na szerokie możliwości oddziaływania koncepcją PNF z dużą skutecznością leczy:

  • udary mózgu, urazy rdzenia, stwardnienie rozsiane, ataksje móżdżku, guzy mózgu
  • stany pourazowe: złamania, zwichnięcia, skręcenia
  • naderwania i naciągnięcia ścięgien, więzadeł, mięśni
  • wady postawy
Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image