Rehabilitacja sportowa

Celem prowadzenia rehabilitacji dla sportowców jest rosnące coraz to większe zapotrzebowanie nie tylko ze strony sportowców, ale także ze strony osób aktywnych.

W ostatnich czasach stało się modne w Polsce bycie aktywnym, co spowodowało niestety zbyt duże przeciążenie ze względu na zbyt duży wysiłek nieadekwatny do przygotowania motorycznego. W konsekwencji tego typu sytuacje doprowadzają do wystąpienia kontuzji i często rezygnacji z uprawianej dyscypliny. Z tych właśnie powodów wprowadziliśmy postępowanie fizjoterapeutyczne typowe dla sportowców i osób aktywnych zapewniając im szybki powrót do sportu i wysokiej formy.

W ramach kompleksowej opieki fizjoterapeutycznej oferujemy:

  • badanie manualne ( fizjoterapeutyczne )  – wykorzystanie testów określających mobilność i stan struktur stawowych;
  • ocenę zawodników i zespołu – zastosowanie testu funkcjonalnego FMS – stosowanego w standardzie na całym świecie i metodę Kinetic Control, które oceniają stabilizację lokalną i globalną oraz wychwytują kompensacje prowadzące do dysfunkcji, a w konsekwencji do szybkiej kontuzji;
  • powierzchniowe EMG;
  • trening funkcjonalny.

Podczas całego programu  fizjoterapeutycznego analizujemy bezpośrednie źródło dolegliwości poprzez dostępne testy, dzięki którym dążymy do wykrycia przyczyny problemów, by skutecznie likwidować ból i zapobiegać kolejnym incydentom w przyszłości. Ponadto zdobyta wiedza biomechaniczno – anatomiczna pozwala nam w dalszej kolejności na sprawne modyfikowanie nieprawidłowej techniki i tzw. wzorców ruchowych dla danej dyscypliny sportu. Tego typu podejście stanowi także istotny element profilaktyki przeciwurazowej.

Priorytetem każdego postępowania fizjoterapeutycznego jest na początku likwidowanie bólu, następnie analiza i korekta ewentualnych zaburzeń biomechanicznych, by w końcu osiągnąć postać intensywnego treningu funkcjonalnego.
Na podstawie dokonanego badania ustalany jest trening funkcjonalny, zapewniający nie tylko mobilność ograniczonych struktur, ale także stabilność, będąc  bazą  do budowania w dalszej kolejności: siły, wytrzymałości, szybkości i gibkości.

Trening funkcjonalny stanowi fundament nowoczesnej prewencji, zapewniając zminimalizowanie, a czasami wręcz likwidując przeciążenia narządu ruchu.

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image