Trening funkcjonalny – Kettlebells

Na podstawie uzyskanego wyniku – FMS, dobieramy zindywidualizowany Trening Funkcjonalny  w oparciu o koncepcje Boyle ,,joint by joint’’ przy wykorzystaniu min. kettlebells, która zapewni:

  • poprawę wzorców ruchowych;
  • zmniejszy ryzyko przeciążeń;
  • zmniejszy ryzyko kontuzji.

Cały trening bazuje na koncepcji ,,joint by joint’’ Michael Boyle, który zauważył, że poszczególne stawy posiadają określone funkcje: mobilność/stabilność. Niestety często pojawiające się dysfunkcje są przyczyną zamiany funkcji  stawów, gdzie staw powinien być mobilny, a przez ograniczenie ruchomości staje się stabilny, powodując jednocześnie zmiany w segmentach powyżej i poniżej np. ograniczenie ruchu wyprostu w biodrze doprowadza do kompensacji w odcinku lędźwiowym.

„Treningiem funkcjonalnym nazwiemy specyficznie zaplanowany ciąg ćwiczeń od izolowanych do globalnych ćwiczeń obejmujących ruch we wszystkich płaszczyznach. Progresja ćwiczeń zależy od stanu wyjściowego i koncentruje się na rozwijaniu zdolności wymaganych dla konkretnej dyscypliny sportowej. W znaczeniu powszechnym jednak trening funkcjonalny nie jest jednakże treningiem specjalistycznym dla konkretnej dyscypliny, a raczej kształtowaniem fundamentalnych wzorców ruchowych które leżą u podstawy motoryczności człowieka i są niezbędnym elementem prawidłowego rozwoju motorycznego zawodnika.”

Zagadnienie treningu funkcjonalnego pojawiło się na całym świecie dość dawno, a w Polsce niestety dopiero rozwija swoje skrzydła. Ten rodzaj treningu w sporcie zawodowym i amatorskim opiera się na rozwoju siły i stabilizacji, które stają się głównym priorytetem w optymalizacji wydajności przyspieszenia pourazowego procesu rehabilitacji.  Do pełnego zrozumienia czym jest trening funkcjonalny niezbędna jest wiedza na temat tego czym jest ruch funkcjonalny. W rehabilitacji, trening funkcjonalny, stosowany jest dla przywrócenia prawidłowych wzorców ruchowych oraz poprawy zaburzonej kontroli nerwowo-mięśniowej, pozwalając na pełny powrót do zdrowia. W treningu sportowców ogranicza się schematy kompensacyjne, tak aby prowadzony ruch był funkcjonalny i pozwalał zoptymalizować rezultaty treningu. Wszystkie te elementy połączone w całość w trakcie treningu funkcjonalnego, pozwalają doskonalić to, co na co dzień wykonywaliśmy w sposób naturalny, a nieraz zostało utracone na skutek urazu bądź zaniedbania własnej sprawności.
Aby w pełni zrozumieć jak ważny jest ten rodzaj treningu dla zwykłych osób należało by się zagłębić w stabilizacje lokalną i globalną, występujące schematy kompensacyjne oraz to jak znaczący dla ludzi i sportowców jest mocny centralny gorset mięśniowy, czyli tzw. core stability. Ten rodzaj ćwiczeń pozwala na wzmocnienie gorsetu mięśniowego tułowia zarówno z przodu i z tyłu. Tworzą one dobrą  podstawę i bazę, przez którą kontrolowane są wszystkie ruchy człowieka. Te mięśnie nazywamy inaczej mięśniami rdzenia. Systematyczne wzmacnianie może zapobiec wielu urazom, wspomóc rehabilitację, poprawić siłę i postawę. Częstotliwość treningu funkcjonalnego zależy od potrzeb, wymagań i czasu klienta. Zaleca się jednak, aby treningi odbywały się nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu.

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image